Voor algemene vragen en vragen over een cursus en/of reanimatietraining 

stuur onderstaand formulier of

stuur een mail naar bestuur-ehbo-ferwert@live.nl

 

 

 

 

 

 

 

VOOR VRAGEN OVER FINANCIËN , CONTRIBUTIE EN LIDMAATSCHAP 

STUUR ONDERSTAAND FORMULIER of

stuur een mail naar ehbo-ferwert-penningmeester@outlook.com

 

 

 

 

 

 

Voor vragen over de inzet van EHBO'ers bij evenementen

stuur onderstaand formulier of

stuur een mail naar ehbo-ferwert-evenementen@live.nl

 

 

 

 

 

 

Bestuursleden

 

Teake Veldema                Ferwert   (voorzitter) 

 

Ragna van der Meer       Holwert   (penningmeester)

 

Jolanda v.d. Werff-Oevering  Holwert (secretaris)

 

Janet de Boer                 Marrum   (evenementen)

 

Sjoerdtje  de Vries         Waaxens   (notulist en social media) 

 

Jurjen Bijlsma               Marrum   (evenementen) 

 

Jannie Boersma            Ferwert   (website en ledenadministratie)