Voor algemene vragen en vragen over een cursus en/of reanimatietraining 

stuur onderstaand formulier of

stuur een mail naar bestuur-ehbo-ferwert@live.nl

 

 

 

 

 

 

 

VOOR VRAGEN OVER FINANCIËN , CONTRIBUTIE EN LIDMAATSCHAP 

STUUR ONDERSTAAND FORMULIER of

stuur een mail naar ehbo-ferwert-penningmeester@outlook.com

 

 

 

 

 

 

Voor vragen over de inzet van EHBO'ers bij evenementen

stuur onderstaand formulier of

stuur een mail naar ehbo-ferwert-evenementen@live.nl

 

 

 

 

 

 

Bestuursleden

 

Mark op den Kelder     Hallum  (voorzitter) 

 

Titia de Vries-de Boer  Marrum  (penningmeester)

 

Jolanda v.d. Werff-Oevering Holwert (secretaris)

 

Ragna. v.d. Meer          Holwert  (evenementen)

 

Sjoerdtje  Tinga           Waaxens 

 

Teake Veldema            Ferwert

 

Jannie Boersma          Ferwert

Maak jouw eigen website met JouwWeb